บริษัท บัญชีดีดี จำกัด

เราคือทีมงานคุณภาพ ผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชี และการจัดทำบัญชียึดถือตามมาตราฐานบัญชี พรบ. การบัญชี และตามแนวทางประมวลรัษฏากรกำหนด

อ่านต่อ - งานของบัญชีดีดี

บริการจองชื่อนิติบุคคล

เราคือทีมงานคุณภาพ ผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชี และการจัดทำบัญชียึดถือตามมาตราฐานบัญชี พรบ. การบัญชี และตามแนวทางประมวลรัษฏากรกำหนด

จองชื่อนิติบุคคล

บริการด้านอรรถคดี

เราคือทีมงานคุณภาพ ผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชี และการจัดทำบัญชียึดถือตามมาตราฐานบัญชี พรบ. การบัญชี และตามแนวทางประมวลรัษฏากรกำหนด

อ่านต่อ - บริการด้านอรรถคดี
General Practice

ทำบัญชีและภาษี

Business Law

ตรวจสอบบัญชี

Mediation

บริการด้านอรรถคดี

จองชื่อนิติบุคคล

เริ่มต้นประกอบกิจการ จะจดทะเบียนแบบไหนดี

เมื่อท่านตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจเป็นของตนเองและรู้ชัดแล้วว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจ

ต่อไปคือเลือกว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็นประเภทต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบ ที่แตกต่างกันไปและเมื่อท่านได้ทราบข้อแตกต่างของรูปแบบธุรกิจ แต่ละประเภทแล้วก็จะเป็นการง่าย สำหรับท่านที่จะตัดสินใจได้ว่าธุรกิจของท่านควรดำเนินการในรูปแบบใด

เอกสารในการทำบัญชี:

1. ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล

2. เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี

3. ระยะเวลาในการับเอกสาร

4. ค่าบริการ

คำขอบคุณจากลูกค้าของเรา:

Over the last eighteen months our sales have increased three fold since the launch of our new web site. We have to say it has made us delighted we chose Medica.
MIKE HAMMOND, VP Osiris Media
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
James Backer, VP Osiris Media
Over the last eighteen months our sales have increased three fold since the launch of our new web site. We have to say it has made us delighted we chose Medica.
Mr. Smith, SportNews UK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation .
MIKE HAMMOND, UK Center CEO